2011, മേയ് 8, ഞായറാഴ്‌ച

കാവ്യ വസന്തം.....

ഇനിയും എഴുതാന്‍ ജീവിതം ബാക്കി
പിന്നെ എന്തിനു വൃഥാ കേഴുന്നു എന്‍ മനം.
നൊമ്പരങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും
സ്നേഹവും പരിഭവവും പങ്കുവെച്ചു,
ഇനിയും വരാനിരിക്കുമുഷസ്സുകളില്‍

ഒരു കുളിര്‍ തെന്നലായോഴുകിയെത്തുക
എന്‍ അന്തരാത്മാവില്‍ നീ .
ചടുല താളത്തില്‍ ആടും എന്‍ മനസ്സില്‍
കുടിലതകള്‍ ഇല്ലാതെ ചപലമാം
ദുഷ് ചിന്തകളകറ്റി ഒരു ന
വ ഋതുവായി 
വരിക നീ എന്‍ കാവ്യ വസന്തമേ
 .
നേരിപ്പോടാം എന്‍ ആത്മാവില്‍
ഉള്ളറയില്‍ കേഴുന്ന നൊമ്പരങ്ങളില്‍
നിന്നുല്ഭവിക്കുന്ന നവ ബീജങ്ങളില്‍
നിന്ന് പിറക്കുമോ ഇനിയും
നീയാം കാവ്യ വസന്തം.


************************************

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ