2017, ഫെബ്രുവരി 8, ബുധനാഴ്‌ച

എന്നെന്നും


താളങ്ങൾ തെറ്റാത്ത ഹൃദയത്തിന്റെ
ഇനിയും ജീവിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന
മോഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മനസ്സിന്റെ
തുടിക്കുന്ന പ്രാണനാണ് പ്രീയേ നീ
കറുകത്തുമ്പിലിറ്റു നിൽക്കും ഹിമകണത്തിൽ
തിളങ്ങുന്നു എൻ പ്രീയ തൻ സുന്ദരവദനം
അരുതേ ഇളം കാറ്റേ
നീ പൊഴിച്ചീടല്ലേ എൻ ഹിമകണത്തെ
ആരാലും ചവിട്ടി ഉടക്കപ്പെടല്ലേ
എൻ ആരാമത്തിലെ
ആരും കൊതിക്കുമീ
കറുക നാമ്പ്.
പ്രാണനുള്ള കാലത്തോളം
പ്രാണനായെന്നിടനെഞ്ചിൽ
ഹൃദ്യമാം താളമായ് 
നീ തുടിച്ചീടും പ്രീയേ....
നമ്മളൊത്തു ചേരുമെന്നോതവേ
മോഹങ്ങൾ തൻ വല്ലികളാൽ 
ജീവിതമാം കിളിമരച്ചില്ലയിൽ
പടർന്നു പന്തലിച്ചിടാം
ഇന്നുകൾ നാളത്തെ ഓർമ്മകളായ് മാറിടുമ്പോൾ
പൊയ്‌പ്പോയ വസന്തത്തിൻ മധുരമാം ഓർമ്മകൾ
പല വർണ്ണ ചായങ്ങൾ ചാലിച്ച ചിത്രങ്ങളായ് 
നമ്മുടെ അകതാരിലെന്നും നിറഞ്ഞിടുന്നു
നിൻ കാൽപ്പാടുകൾ ചേർന്ന്
നടന്നു നീങ്ങിടുമ്പോൾ
ഒരീറൻ കാറ്റിനാൽ
ആലിംഗബദ്ധരായിടുന്നു നാം
ഇന്നത്തെ ദുഃഖങ്ങൾ നാളത്തെ നീറുന്ന
ഓർമ്മകളായിടുമ്പോൾ, സാന്ത്വനമായ് 
നീ നൽകിയ സ്നേഹസംരക്ഷണം
ദൃഢമാക്കിടുന്നു ബന്ധങ്ങൾ.
.....................................

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ